Restauratie Angelusklok Pancratiuskerk in Haaksbergen

Wij hebben de Angelusklok van de Pancratiuskerk in Haaksbergen verwijderd en per 2 juli jl. herplaatst. Onderstaande foto’s betreffen het verwijderen van de oude klok. In het filmpje is de herplaatsing van de klok te zien.  Zie volgende hyperlink : https://youtu.be/gAWBLd4hijU