Bouwbedrijf Wijlens

Renovatie/verbouw

Een complete verbouwing voeren we zo snel en vakkundig mogelijk uit. We passen het wooncomfort van een woning aan door bijvoorbeeld een dakkapel te plaatsen, het dak te renoveren, een erker te plaatsen, het bouwen van een uitbouw of het realiseren van een overkapping. Wij komen graag langs voor een goed en passend advies bij alle verbouwingswensen.

Dakrenovatie
De eisen voor het isoleren van een eigen woningen worden steeds hoger. Dakrenovatie is één van de manieren om een woning te isoleren. Wij geven graag vrijblijvend advies.

Een dakrenovatie bestaat uit het demonteren van de dakpannen, bestaande panlatten en beplating. We brengen nieuwe beplating, isolatie, benodigde folies en latten aan om vervolgens de (nieuwe) dakpannen terug te plaatsen.

Wooncomfort verhogen
Naast de dakrenovatie zijn er nog meer aanpassingen mogelijk die bijdragen aan een verhoging van het wooncomfort. Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel of erker, het maken van een uitbouw of het realiseren van een overkapping. Mocht het nodig zijn, verzorgen wij de vergunningsaanvraag bij de gemeente.